Bedriftsrådgivning - Jan Th. Johansen Management Consulting
Nyttige linkerInnovasjon
Innovasjon er det nye sesamet, men veien frem til suksess kan 
ofte være lang og uoversiktlig. "Dark Hourse" har utgitt en bok som kan være til hjelp: Digital Innovation Playbook.

Det er mye som kan gå galt: Investorene forstår ikke ideen. Teamet arbeider ikke synkront. Kundene forkaster den første prototypen og kompleksiteten skaper usikkerhet. 
Her kan Digital Innovation Playbook være til hjelp. Konseptet tar utgangspunkt i et "Digital Innovation Board" hvor grundere kan dokumentere de viktigste data og fakta enten det gjelder utviklingen av et produkt eller et nytt service tilbud. Vi snakker ikke om alle data, men om de viktigste! Digital Innovation Board består av tre moduler: "Explore", "Create" og "Evaluate" som er de tre fundamentale byggeklosser i innovasjonsprosessen.


Business Modell Generation
En håndbok for entreprenører eller visjonære som ønsker å utfordre etablerte forretningsmodeller. .


Løse problemer og teste ideer
Hvodan du kan løse omfattende problemstillinger og teste nye ideer på bare fem dager.


Bedriftsrådgivning
Her er noen nyttige linker for de som er interessert i bedriftsrådgivning, ledelse og andre relevante tema:


Hvor kommer gode ideer fra? 

Du trenger Flash Player for å kunne se denne siden.
WHERE GOOD IDEAS COME FROM by Steven Johnson
One of our most innovative, popular thinkers takes on-in exhilarating style-one of our key questions: Where do good ideas come from?With Where Good Ideas Come From, Steven Johnson pairs the insigh...

Du trenger Flash Player for å kunne se denne siden.
The Five Competitive Forces That Shape Strategy
An Interview with Michael E. Porter, Professor, Harvard University. Porter's five competitive forces is the basis for much of modern business strategy. Understand the framework and how to put it int...Du trenger Flash Player for å kunne se denne siden.
The Ansoff Matrix
From http://www.oxlearn.com . Mitigate your business and financial risks. A fast method to understand your business current position and create immediate value.


Website Builder drives av  Vistaprint