top of page

Strategiforum

De økonomiske rammebetingelsene har endret seg vesentlig siden høsten 2008. Utviklingen er ikke på langt nær så forutsigbar som tidligere. Hva skjer i løpet av et års tid? Er vi fleksible nok til å møte utfordringene eller ivareta mulighetene? Hva har finanskrisen lært oss? Vil utviklingen i EU, Kina, India og USA påvirke vår situasjon? Hvordan vil globale oppkjøp ha innflytelse på norsk næringsliv og hvordan vil det påvirke oss regionalt og lokalt? Vil kjøpekraften endre seg fordi industrier i nærområdet blir negativt påvirket av den globale utviklingen. Eller dukker det opp nye muligheter for ekspansjon eller nye satsningsområder? Hvordan vil rentene, internasjonale råvarepriser og arbeidsmarkedet utvikle seg? Spørsmålstillingene er mange og de diskuteres og kommenteres daglig i media, ikke bare i Norge.


Utvikling av strategier kan hjelpe oss til å få bedre innsikt og forståelse av hva som skjer og hva det betyr for vår bedrift. Delta i vårt strategiforum. Les mer..... 

Hva har Cirque Du Soleil, et sirkus, med Blu Ocean å gjøre?

Les historien her...

Creating Chared Value

Vi trengerL å forstå at det som er bra for business også er bra for felleslskapet sier Micael E.Porter. Les mer....

Business War Game - mer enn en lek !

Hva skjer fremover? Har vi god nok kunnskap om den situasjonen vi er i? Hva gjør vi? Bør vi endre oss, i så fall hvordan og når? Er dagens strategier bra nok?

Business Wargaming kan være et godt supplement til tradisjonell strategiutvikling og gi svar på spørsmålene over. Les mer.....

Data-mining, web-mining og predictive analyser

Analyseverktøy som data mining og web mining brukes av stadig flere for å vinne kampen om kundene.Les mer.....

Ledelse

"There is no such thing as a perfect leader, either in the past or present, in China or elsewhere. If there is one, he is only pretending, like a pig inventing spring onions into his nose in an effort to look like an elephant." - Liu Shao-Chi - Which means we must consistently strive to improve ourselves.


Har du reflektert over hva den perfekte leder er og hvilken lederstil du har? Ta vår uhøytidlige test og gjør deg noen refleksjoner.Les mer......

Målstyring en farse der unnskyldniger og ansvarsfraskrivelse står sentralt. Les mer...

Kjedeutvikling og Best Practice

"Den dagen du slutter å ville bli bedre, den dagen slutter du å være god" - Oliver Cromwell -

Les mer om hvordan vi setter Best Practice i system for å utnytte hva de beste kan lære oss......


Lønnsomhetsproblemer.

Erkjennelsen av en krisesituasjon er den største utfordringen for bedrifter i krise. Problemene blir ikke akseptert eller forstått - bedriften går fra en strategisk til en operasjonell krise.

Les mer....


Management Consulting

Ønsker du å vite mer om hva Managemet Consulting er Les her.......


"Å vite at vi vet hva vi vet, og hva vi ikke vet hva vi ikke vet, det er sann kunnskap"

Henry David Thoreau (1817 - 62) Amerikansk forfatter

bottom of page