top of page

Ledelse


Målstyrt ledelse en farse

Hvordan fungerer målstyrt ledelse i praksis?


Ingen mindre enn den amerikanske økonomen Peter F. Drucker innførte begrepet "Management by Objectives". MBO, eller målstyring på norsk, innebærer at det utarbeides

felles mål for virksomheten som hver enkelt skal bidra til å nå. Dette fører til at den enkelte føler seg sterkere involvert og derigjennom arbeider mer selvstendig og motivert.

Når målene nås får lederen eller medarbeideren en bonus i en eller annen form. Et stadig økende antall offentlige og private virksomheter innfører målstyring som prinsipp.


I følge en tysk undersøkelse viser metoden seg i praksis lite effektiv.


700 ledere og medarbeidere fra forskjellige virksomheter var med på undersøkelsen.

Bare 27 prosent av medarbeiderne og 52 prosent av lederne kunne svare spontant på hvilke mål de hadde.


På spørsmålet om hva som vil skje dersom man umiddelbart gikk bort fra målstyringen svarte 35 prosent av medarbeiderne - ingen ting. 29 prosent av lederne var av samme mening.


Når målene ikke blir nådd tar de færreste det personlig: Syv av 10 ledere og 80 prosent av medarbeiderne skylder på ytre omstendigheter og føler ikke ansvar for resultatet.


Interessant er også at 85 prosent av virksomhetene lar det gå et år mellom hver gang de følger opp og 

kontrollerer om målene faktisk er nådd.


Målstyringen blir en farse hvor unnskyldninger og ansvarsfraskrivelse står sentralt.

Det tenkes først på målene når neste samtale nærmer seg, uttaler Wolfgang Saaman, lederen for Saaman AG og ansvarlig for undersøkelsen.


Hans oppsummering er at målene må tilpasses fleksibelt og avtales for kortere perioder. Spesielt i tider hvor forholdene endrer seg raskt. For høye eller lave målsettinger virker demotiverende. Virksomhetene bør erkjenne at ledelse innebærer ansvar. Ledere bør selv avklare hvilke mål de skal stå anvarlige for.

Lederutvikling

Hvem er en god leder? Hva karakteriserer den gode leder? Svarene er mange, veldig mange.

Så hvordan blir vi en god leder? Det finnes oppskrifter og bøker som omhandler hvordan du kan bli en bedre leder. La oss introdusere en oppskrift til, nemlig "Lederskapspyramiden" (Den er faktisk heller ikke den eneste lederskapspyramiden, eng. Pyramid of Leadership).

Hvorfor akkurat den? Vi har ikke noe godt svar på det. Kansje liker vi den fordi vi synes den er helhetlig, viser rettning, vektlegger lederegenskaper og har mange gode elementer.


Med utgangspunkt i pyramiden er det utarbeidet en lederutviklings-prosess som i stor grad kan situasjonstilpasses og som gir et rammeverk for refleksjon, læring og utvikling.

Dette er ikke en metode som skaper mistenkliggjøring og utrygghet i organisasjonen

Trykk på bildet for å forstørre

Vi tror at gode ledere kan utvikles og at du skal lete lenge etter den fødte leder. Hvis du ønsker det og har viljen kan du bli en effektiv leder. Gode ledere utvikles gjennom en kontinuerlig prosess med utdannelse, selvstudier, trening og erfaring.


For å kunne inspirere sine medarbeidere til et høyere nivå er det ting du må være, vite og gjøre. Det kommer ikke naturlig, men tilegnes gjennom kontinuerlig arbeid og læring. Selv om din posisjon som leder gir deg autoritet til å utføre spesielle oppgaver for å nå sentrale mål, så gjør denne makten deg ikke nødvendigvis til en leder. Ledere utfører disse oppgavene og når sine mål ved å være bevisst på egenskaper som verdier, etikk, karakter, kunnskap og ferdigheter.


Vårt utviklingsprogram kan bidra til å hjelpe deg og dine kollegaer gjennom en slik prosess.


Ta vår uhøytidlige test som kan være et bidrag til refleksjon og starten på ferden mot et bedre lederskap. Finn test.....


Men før du forlater siden, tenk på en leder du mener er god.

Skriv deretter ned noen stikkord som er karakteristisk for denne lederen.


Vansklig ikke sant ?


Del gjerne dine refleksjoner gjerne med oss eller andre:

Kommentarer: *

"Alle kan holde i roret når sjøen er rolig"

PUBLIUS SYRUS 1.årh f. kr. Romersk forfatter

bottom of page