top of page

Filialkjede med vekst smerter 

 Filialkjede Y - Et konsoliderings case   

Etablering og vekst

Et spennende konsept. En god start med en rekke attraktive kjøpesentre. Ambisjoner om å bli landsdekkende. Oppkjøp og omprofilering av butikker og kjeder. Høy stemning i ledelse og styre. Pengene satt løst hos investorene. Omsetningen steg fra 20 mill. kr. til over 100 mill. kr. de tre første årene. Resultatet sank noe. Akseptabelt, var den felles oppfatningen, bare vent et års tid til de neste filialene er oppe å står. Forventet omsetning minimum 200 mill kr. Optimismen var på topp.


Plutselig skjedde det noe. Omsetningen fortsatte å øke, men resultatet falt plutselig, godt under break-even nivå. Ledelse og styre var inneforstått med at 35 % av filialene slet med lønnsomheten, men det var bare i en overgangsperiode. Erkjennelsen av realitetene satt langt inne.


Banken derimot begynte å bli usikker, reagerte raskt, og ba om en nøytral vurdering av situasjonen.


Realiteter og konsolidering

Vurderingen bekreftet at 35 % av etableringene var ulønnsomme, men også at de fleste av disse filialene hadde en for lav omsetning og et begrenset utviklings potensial. Noe som ble bekreftet ved å gå igjennom lignende etableringer i regionen. Ingen av disse var i nærheten av å ha den omsetningen som var nødvendig for å få lønnsomhet i filialkjede Y´s nyetableringer.

I iveren etter å bli landsdekkende ble det også gjort ”short cuts” som førte til tilpasninger på bekostning av profil elementer og sortimentet. Noe som begrenset muligheten til å oppnå nødvendig lønnsomhet.


I samarbeide med banken ble det etablert en konsoliderings-strategi:    

  • edleggelse av utsalg med negative resultater og begrenset utviklingspotensial ville kunne løfte resultatet til et akseptabelt positivt nivå før avviklingskostnader.
  • Store forskjeller i bruttofortjeneste og kostnadsnivå (eks. husleie) indikerte ytterligere potensialer i en vesentlig del av utsalgene.
  • De ny etablerte filialene med potensialer fikk støtte for å komme raskt opp på et akseptabelt lønnsomhets nivå.
  • Sentraladministrasjonen, som var dimensjonert for større oppgaver, ble effektivisert.

En detaljert oppfølgingsplan ble akseptert av banken og nødvendig likviditetstilskudd bevilget.


Styret valgte å be om hjelp til å lede virksomheten gjennom en overgangsperiode.

Lønnsomhetsproblemer

En krisesituasjon kommer vanligvis ikke plutselig eller uten varsel. Den er som regel et resultat av ekstern påvirkning skapt av marked-konkurrentsituasjonen eller interne problemstillinger. Forståelsen og erkjennelsen av krisesituasjoner er en av de store utfordringene når det gjelder å komme seg ut av krisen. Når nøkkeltallene utvikler seg negativt blir dette ofte tillagt enkelt begivenheter; strukturelle, komplekse problemer blir ikke erkjent eller galt intepretert. Mottiltakene er mangelfulle eller uteblir helt. Virksomheten glir fra en strategisk krise til en operativ krise . Likviditetsutfordringer kjennetegner det siste krisestadium før insolvens.

Gjør noe - Ikke vent !

De størse mulighetene for en vellykket snuoperasjon skjer når virksomheten agerer så tidlig som mulig. Med vår helhetlige tilnærning finner vi om mulig veien ut av krisen dersom vi kommer tidsnok i inngrep.

påfølgende sanering spiller strategiske, organisatoriske og lønnsomhetsmessige overveielser en sentral rolle når det gjelder å komme ut av krisen.

bottom of page