top of page

Nyttige linker

Innovasjon

Innovasjon er det nye sesamet, men veien frem til suksess kan

ofte være lang og uoversiktlig. "Dark Hourse" har utgitt en bok som kan være til hjelp: Digital Innovation Playbook.


Det er mye som kan gå galt: Investorene forstår ikke ideen. Teamet arbeider ikke synkront. Kundene forkaster den første prototypen og kompleksiteten skaper usikkerhet.

Her kan Digital Innovation Playbook være til hjelp. Konseptet tar utgangspunkt i et "Digital Innovation Board" hvor grundere kan dokumentere de viktigste data og fakta enten det gjelder utviklingen av et produkt eller et nytt service tilbud. Vi snakker ikke om alle data, men om de viktigste! Digital Innovation Board består av tre moduler: "Explore", "Create" og "Evaluate" som er de tre fundamentale byggeklosser i innovasjonsprosessen.

Business Modell Generation

En håndbok for entreprenører eller visjonære som ønsker å utfordre etablerte forretningsmodeller. .


En forsmak finner du her....   

Løse problemer og teste ideer

Hvodan du kan løse omfattende problemstillinger og teste nye ideer på bare fem dager.


Her er sjekklisten ......

Bedriftsrådgivning

Her er noen nyttige linker for de som er interessert i bedriftsrådgivning, ledelse og andre relevante tema:

www.mckinsey.com

www.atkearney.com

www.bcg.com

www.meettheboss.com

http://www.youtube.com/user/Bloomberg

http://hbr.harvardbusiness.org/

Hvor kommer gode ideer fra? 

bottom of page