top of page

Rådgivningskompetanse, endrings- ledelse og økt forretningsforståelse

Som et av våre temaer og tilbud kan vi tilby et kompetanse-program for bedriftsrådgivere eller andre som har interesse for dette tema.

Målet med kompetanseprogrammet er å gi deg et referanse-grunnlag slik at du lettere kan beherske de tre grunnleggende dimensjonene i situasjoner hvor det gjelder å utvikle effektive løsninger på ustrukturerte forretningsutfordringer.

Helhetlig forretningsforståelse. 

Et talentprogram som skal akselerere læringen for våre beste medarbeidere.  

Behovet.

Et internasjonalt konsern (Y), med kontorer i Norge, ønsket å skreddersy et eget program for utvikling av talenter i

tilegg til de mer generelle talent programmene som konsernet kunne tilby. Ønsket var å utvikle en helhetlig forretningsforståelse. Stikkord var innsikt, perspektiv, retning og ledelse. Hensikten var å fremstå mer profesjonelt i interaksjonen med kundene og ikke bare fokusere på salg av produkter.


En praktisk tilnærming som gir raske resultater.

Selve programmet måtte ha en grunnleggende logisk struktur

som kunne tilpasses, videreutvikles og danne grunnlag for kontinuerlig overføring av kompetanse. Samtidig var det viktig å

få raske læringseffekter og resultater uten for mye bruk av tid og ressurser.

Vi ble enige om følgende kravspesifikasjoner: 

  • Verktøy og metoder skulle være skreddersydde og kunne brukes av alle.
  • Programmet skulle fokusere på et helhetlig kundeperspektiv og etablering av korte og langsikteig kundestrategier som skulle bidra til målbare resultatforbedringer hos kunden
  • Læringen skulle skje gjennom løsning av konkrete business case og praktisk teamarbeid, hvor teamets tverrfaglige erfaring og kompetanse skulle utnyttes.
  • Programmet skulle bidra til å etablere et felles begrepsapparat. 

Utvikling og evaluering.

Fem talenter ble plukket ut for å delta i 2 heldags Work Shops

med en måneds mellomrom. Med utgangspunkt i en av de

viktigste strategiske kundene ble det utviklet et praktisk lærings case som skulle ferdigstilles og evalueres i løpet av programmet. Korte oppfølgingsmøter ble brukt til videreutvikling og evaluering. Avslutningsvis ble caset, evaluert og justert i samarbeid med kunden.


Talentteamet etablerte en felles plan for videre samarbeid og utvikling av kundestrategier for nye og etablerte kunder.


Vi kommer gjerne til et uforpliktende møte for å diskutere hvorledes vi kan "skreddersy" et program for din virksomhet.

bottom of page