top of page

Tema OG Tilbud 2016

Stress test lite.   

Stress test lite - et tilbud uten vederlag for små og mellomstore virksomheter. *  

Hva stresstesting er.

Stresstesting er en metode som bidrar til å identifisere hvor sårbar en virksomhet kan være over for uvanlige, negative omstendigheter. Stresstesten tar utgangspunkt i scenario analyser eller simuleringer basert på hypotetiske eller historiske data.


Hvorfor det er viktig.

Stresstesting er viktig supplement til vanlige finansanalyser fordi det øker forståelsen for konsekvensene av potensielle ekstreme hendelser.

Med utgangspunkt eurokrisen er det spesielt viktig å få svar på hva som kan blir konsekvensen av redusert omsetning, begrenset tilgang på kreditt eller høyere renter.

Denne innsikten kan brukes til å utvikle strategier og tiltak for å møte utfordringene.


Hvordan vil en virksomhet uten planer for en krise-situasjon bli prioritert i banken?


Hva stress test lite er

Basert på noen enkle forutsetninger om hva som kan skje som følge av eurokrisen vurderer vi de økonomiske konsekvensene for din virksomhet.


Hva vi gjør   

1. Avtaler et møte for å diskutere forutsetningene. Ring eller send

en SMS til 47 400 288.


2. Basert på forutsetningene og offisielle regnskapstall gjør vi en

overordnet analyse som sier noe om de største utfordringene.


3. Analysen diskuteres - fortrinnsvis med ledergruppen.

Tiltaksområdene identifiseres og dokumenteres.


* Med forbehold om kapasitet

Secenario styrt stratgiprosess

Hjelp til å møte usikre tider – scenarioutvikling og utvikling av alternative ambisjoner og strategier for 2012 +

 • Analyser
 • Identifikasjon av scenarier og ambisjoner
 • Utvikling av mål og strategier
 • Utvikling og prioritering av tiltak
 • Etablering av en overordnet fremdriftsplan

Best Practice for handelskjeder

Det er erfaringsmessig store forskjeller på lønnsomheten hos den enkelte butikk i en handelskjede. Noen har gode resultater mens andre sliter med resultatene. Handelskjeder hvor 20 -30 prosent av butikkene går med underskudd er ikke uvanlig. En systematisk prosess hvor de beste danner grunnlag for opplæring i kjeden kan bedre resultaene for alle.

Etablering av Best Practice for service og handelskjeder

 • Analyse av operative nøkkeltall for samtlige butikker i kjeden
 • Identifikasjons av intern Best Practice.
 • Utvikling av en enkel Business Plan for den enkelte butikk
 • Samlinger hvor det tilføres kompetanse, utvikles tiltak som underbygger Best Practice prosessen og hvor tiltaks-implementeringen følges opp.
 • Etablering av en felles tiltaksbank basert på Beste Practice til bruk og videreutvikling for hele kjeden.
 • Etablering av et grunnlag for kontinuerlig utvikling.

3.1 Beherske de tre hoveddimensjonene i et oppdrag:

 • Innholdet
 • Prosessen
 • Tenkningen, teamene, aktivitetene og klienten

Denne samlingen gir en innføring i hva som er viktig for å sikre en vellykket gjennomføring av et oppdrag. Kompetanseutviklingen baseres på relevante business studies.


Samlingene gjennomføres i form av "Inhouse Workshops" på

3 dager. Antall deltagere bør ikke overskride 7 personer.


3.2 Presentasjon i salgs- og oppdragssammenheng

 • Denne samlingen tar for seg grunnlegende presentasjons prinsipper og baseres på praktiske oppgaver og øvelser.

Samlingen gjennomføres i form av "Inhouse Workshops" på 2 dager. Antall deltagere bør ikke overskride 7 personer.


3.3 Utvikling av løsninger og konsepter i salgs- og

oppdragssammenheng

 • Denne samlingen tar utgangspunkt i praktiske Busniss Studies som viser hvordan oppdrag kan tilrettelegges og konseptualiseres for å sikre god kvalitet og effektiv gjennomføring.
 • Samlingen gjennomføres i form av "Inhouse Workshops" på 2 dager. Antall deltagere bør ikke overskride 7 personer. 
bottom of page