top of page

Blue Ocean Strategy 

Blue Ocean Strategy er en bok om forretningstrategi skrevet av W. Chan Kim og Renée Mauborgne. Første gang publisert i 2005


Cirque Du Soleil brukes ofte som et eksempel for å illustrere Blue Ocean Strategy. Cirque var opprinnelig et tremanns gate sirkus.

I dag har det mer enn 1000 artister og over 80 millioner over hele kloden har sett et av showene. Eieren Guy Laliberte har i følge Forbes en personlig formue på 1, 5 milliarder dollar.

Denne utviklingen har skjedd i en periode hvor sirkusmarkedet har vært et sterkt fallende marked. Alternative underholdningstilbud som sportsarrangement, TV og video spill har bidratt til å å kaste mørke skygger over sirkusets fremtid. Barn, som er den sentrale målgruppen, foretrekker PlayStation fremfor sirkus.   

Blue and Red Oceans

For å danne seg et bilde av hva Cirque Du Soleil har fått til tar vi utgangspunkt i at forretningsuniverset kan forstås som to hav.

Red Ocean representerer alle virksomheter som eksiterer i dag – kjent som markedsuniverset. Red Ocean, består av bransjer som er definert og akseptert. Konkurransepremissene er forstått. Her prøver rivalene å utkonkurrere hverandre ved å tilegne seg en størst mulig del av den eksiterende etterspørselen. Etter som universet får stadig flere aktører blir mulighetene til å tjene penger redusert. Produkter og tjenester blir mer og mer ensartet (commodities).

Den stadig økende konkurranse gjør vannet blodig.

Blue Oceans refererer til alt som ikke eksisterer i dag. De ukjente markeders univers, uberørt av konkurranse. I motsetning til Red Ocean hvor det konkurreres om etterspørselen skapes den i Blue Ocean. Her er det uante muligheter til å vokse både i omsetning og lønnsomhet. I prinsippet finnes det to måter å skape Blue Ocean på. I noen få tilfelle, dukker det opp virksomheter som skaper helt nye bransjer, som eBay med sine online auksjoner. Men i de fleste tilfelle, skapes nye virksomheter med utgangspunkt i Red Ocean gjennom at virksomheten bryter med de tradisjonelle ramme-betingelsene i bransjen.


Hva Crique Du Soleil gjorde.

Sirkus som Ringling, Barnum & Baily måtte stadig redusere prisene og samtidig betale mer for de største stjernene og de beste dyre-showene for å sikre seg at tilskuerne kom tilbake. Istedenfor å gå med strømmen bestemte Cirque seg for å utforme en Blu Ocean strategi. De stilte seg følgende viktige spørsmål: "Hvordan kan vi skape mer verdi for våre kunder og til oss selv?"

Den første erkjennelsen var at kundenes ønske nødvendigvis ikke var å gå på sirkus, men å ha en hyggelig familieaften. Dette var utgangspunket for å skape sin egen verdikurve (Value Curve). Verdikurven er en visuell fremstilling av virksomhetens hovedelementer sammenliknet med bransjestandarden. Den viser hvordan en bedrift differensierer seg fra konkurrentene. Svar på hvordan vi skaper mer verdi for kundene og oss selv kan finnes ved å ta utgangspunkt i følgende spørsmålstillinger (Value Innovation):


Redusere kostnader

  • Hvilke elementer i bransjen kan elimineres?
  • Hvilke elementer kan bli vesentlig redusert i forhold til bransjens standard?
  • Øke verdi
  • Hvilke elementer kan økes vesentlig i forhold til bransjens standard?
  • Hvilke elementer kan utvikles som bransjen aldri har tilbudt? 

Crique valgte å eliminere stjerne show, dyre show og prisdifferensiering på sitteplasser. De reduserte omfanget av spenning og farer. Økte det unike i showene og skapte elementer

av Brodway Show i form av musikk og dans. Koreografi fikk en sentral plass i utviklingen av showene og tilskuerne ble tilbudt et mer komfortabelt og oversiktlig teater.

Den nye verdikurven viser det nye fokuset og hvordan Crique differensierer seg fra andre sirkus. (Se fig under)

Blue Ocean - en krevende øvelse.

Etter å ha funnet sin Blue Ocean strategy, var det nødvendig å teste markedet for å finne ut om kundene faktisk ville sette pris på en

slik form for underholdning. Utfordringen var at økonomien ikke strakk til, noe som er til ettertanke. Det kan være en krevende øvelse å realisere BOS strategier. Det er ikke uten risiki og skal finansieres. Og hva om konseptet ikke fungerer?

I dette tilfellet gikk det bra Crique klarte å etablere et MVP prosjekt (Minimal Viable Product) for å teste det nye konseptet. Ved hjelp av statsgarantier gjennomførte de en tour i 1984, som ble en suksess. En løpende utvikling av konseptet har bidratt til at Crique har forblitt en suksess til denne dag.


Det er ikke alltid man lykkes med å legge gull egget, men den som intet våger…….


Vi synes det er spesielt spennende og ikke minst morsomt å være med på jakten etter gull egget.

bottom of page